YUMI KATSURA

KEY VISUAL / WEB
Yumi Katsura KEY VISUAL
Yumi Katsura KEY VISUAL
Yumi Katsura KEY VISUAL
Yumi Katsura WEB SITE
Yumi Katsura WEB SITE
Yumi Katsura KEY VISUAL
Yumi Katsura KEY VISUAL
Yumi Katsura KEY VISUAL
Yumi Katsura KEY VISUAL

Creative Direction : Dai Sato
Art Direction & Design : Dai Sato
Photo : Junko Yokoyama
Hair : Marianne
Make-up : Takae Kochigami

Yumi Katsura
https://www.yumikatsura.com